ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014

Από 29 Οκτωβρίου 2021, η Τσακίρης ΑΒΕΕ συγχωνεύθηκε με την Coca-Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη. Μπορείτε να δείτε τις ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας μας εδώ.