ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ COOKIES

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση http://tsakirischips.gr προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία με την επωνυμία Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ(που είναι εγγεγραμμένη στην Ελβετία με αριθμό CHE – 235.296.902 και εδρεύει στην Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Ελβετία).

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ.

Η Coca-Cola 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας http://tsakirischips.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντάς σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμά μας και παρέχοντάς σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω e-mail τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παρέχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων
Δεδομένα που συλλέγονται
Σκοπός της συλλογής/ επεξεργασίας
Αιτιολόγηση της συλλογής/ επεξεργασία

Επισκέπτης της Ιστοσελίδας μας

Διεύθυνση IP, όνομα χώρου (domain name), έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού

για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα, των σελίδων που επισκεφθήκατε

Έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας

ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελόδας μας

για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές προωθητικών ενεργειών μας, νέα/ειδήσεις, εκδηλώσεις (ενημερωτικά δελτία και άλλες δημοσιεύσεις), Σχέσεις με Επενδυτές ή αντίγραφα των Ετήσιων Εκθέσεών μας και για τη διαχείριση των αρχείων υπηρεσιών συνδρομής (σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

η προηγούμενή συγκατάθεσή σας επιλέγοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία λαμβάνουμε από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας

για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας

Για να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημά σας πριν προβούμε στη σύναψη σύμβασης

Πελάτης/ Προμηθευτής της Επιχείρησης

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, που λαμβάνονται από τον πελάτη / προμηθευτή της επιχείρησής μας.

Για συμβάσεις πώλησης και για παροχή αγαθών και υπηρεσιών, λήψη παραγγελίας, εκτέλεση παράδοσης, τιμολόγηση, κατανομή των πληρωμών, για να σας παρέχουμε ή να λάβουμε από εσάς τις ζητούμενες υπηρεσίες και για πρωτοβουλίες διαφήμσης και μάρκετινγκ.

 

Εκτέλεση των αμοιβαίων συμβατικών μας υποχρεώσεων ή βάσει του εννόμου συμφέροντός μας για την απόδοση και ανάπτυξη της επιχείρησής μας ή συγκατάθεση (όπως απαιτείται) *.

     
 

φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων.

Για έλεγχο σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, εκτέλεση σύμβασης, συγκατάθεση (όπως απαιτείται), έννομο συμφέρον.
     

Δυνητικός Πελάτης/Προμηθευτής της Επιχείρησης

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικός λογαριασμός, που λαμβάνονται από τον πελάτη / προμηθευτή της επιχείρησής μας.

Για προ-συμβατικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των δυνητικών πελατών και προμηθευτών (π.χ. διαδικασία διαγωνισμού) και για πρωτοβουλίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Έννομο συμφέρον

 

φερεγγυότητα, αξιόποινες/δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτοπροσωπίας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων.

Για έλεγχο σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, για πιστωτικό έλεγχο και έλεγχο κατά της απάτης

Συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις, συγκατάθεση (όπως απαιτείται), έννομο συμφέρον.

     
Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη/Προμηθευτή

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις ειδοποίησης SMS, προσωπικές προτιμήσεις,

Για να επικοινωνήσουμε με τον πελάτη/προμηθευτή για επιχειρηματικούς σκοπούς  (π.χ. λήψη παραγγελίας, αιτήματα για υπηρεσίες), για τη διατήτηση τηε σχέσης με τον πελάτη, για την ενημέρωση των πελατών σχετικά με πρωτοβουλίες διαφήμισης και μάρκετινγκ.

Εκτέλεση των αμοιβαίων συμβατικών υποχρεώσεων ή βάσει του εννόμου συμφέροντός μας για την απόδοση και ανάπτυξη της επιχείρησής μας ή συγκατάθεση (όπως απαιτείται) *.

Καταναλωτής

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, αριθμός ταυτότητας & Τax.Code

Συμμετοχή καταναλωτών σε διαφημιστικές ενέργειες

Για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει των όρων των διαφημιστικών ενεργειών

ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Για να απαντάμε σε αναφερόμενα προβλήματα σχετικά με προϊόντα ή σε ερωτήσεις για τα προϊοντα μας που λαμβάνουμε στην χωρίς χρέωση τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών

Έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας, να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας  και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών μας

       

 

Αιτών Εργασία

 

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση που υποβάλλονται από τον αιτούντα εργασία

Διαχείριση των υποψηφίων, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτησή σας  πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί σας.

Συγκατάθεση για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για άλλες ευκαιρίες απασχόλησης

Δημόσια διαθέσιμα δεδομένα του αιτούντος εργασία σχετικά με στοιχεία επικοινωνίας, κοινωνικές συνδέσεις, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση

Διαχείριση των υποψηφίων, για την βελτίωση, επιβεβαίωση και ενημέρωση των δεδομένων του αιτούντος για τη διασφάλιση της εγκυρότητας και πληρότητας

Συγκατάθεση

Καταγραφή συνέντευξης που γίνεται μέσω βίντεο

Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας συνέντευξης

Συγκατάθεση

Αποτελέσματα σε τεστ και αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης

Διαχείριση υποψηφίων, για την αξιολόγηση των ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων Συγκατάθεση

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων για τις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή/σχέση που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώνουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

 Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν σε ένα Κέντρο δεδομένων που φιλοξενείται στο Crawley, στο Ηνωμένο Βασίλειο, από μια εταιρεία με την επωνυμία Rackspace, η δευτερεύουσα τοποθεσία της οποίας βρίσκεται στην Ιρλανδία, και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και σε τρίτους, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους κυβερνητικούς φορείς και στις αρχές επιβολής του νόμου, διαδόχους της επιχείρησής μας και προμηθευτές μας οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για εμάς για τους σκοπούς και με βάση τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτή την πολιτική.

Κατηγορίες των αποδεκτών

Σκοπός της κοινής χρήσης

εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας

οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola HBC που  εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήθηκαν από εμάς για τους προαναφερόμενους σκοπούς

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Συνεργάτης της επιχείρησής μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Κυβερνητικοί φορείς

Εκπλήρωση μίας νομικής μας υποχρεώσης

Αρχές επιβολής του νόμου

Εκπλήρωση μίας νομικής μας υποχρέωσης

Τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητα/επιχείρησή μας και οι προμηθευτές μας

Εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

υπηρεσίες διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας, φορείς πρόληψης της απάτης, εταιρείες του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola  Hellenic ή / και τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

Έλεγχος για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις κυρώσεις, για την υπηρεσία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας, πιστωτικός έλεγχος και έλεγχος κατά της απάτης

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμφωνείτε με την κοινοποίησή τους κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι ο όμιλος Coca-Cola Hellenic λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, και ιδίως τα δεδομένα που μεταφορτώνετε μέσω του τμήματος Ευκαιρίες Καριέρας της ιστοσελίδας, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα στο προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα είχαν εάν παρέμεναν εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τον/-ους συμφωνηθέντα/-ντες σκοπό/σκοπούς).

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ’ ουσίαν ισοδύναμη προστασία με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα προβούμε στη διαβίβαση, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες διαβιβάσεις χωρίς τις εν λόγω διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη που είναι εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. στα οποία θα διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται δεδομένα, εκτελούν και παραδίδουν εντολές και παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να αποστείλουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία/ αίτημα μας επιδόθηκε.

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, πωλήσουμε ή διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 16 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτή τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις δικές τους Πολιτικές για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τη δική μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν με τη δική μας ιστοσελίδα, πριν εισάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημία τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο.

Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται δεδομένα.

Δεν πρέπει να διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των διαπιστωθέντων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών ή από όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Καθιερώνουμε μια περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς ως μέρος του αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας.

Πρέπει να αιτιολογούμε τις προϋποθέσεις και τους λόγους διατήρησης προσωπικών δεδομένων για περιόδους μεγαλύτερες από τη μέγιστη περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται σύμφωνα με τις επιχειρηματικές και κανονιστικές απαιτήσεις, εφ’όσον απαιτείται.

Ορισμένα δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα της εταιρείας, να διατηρηθούν αποδεικτικά στοιχεία και γενικά να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Ορισμένοι λόγοι για τη διατήρηση δεδομένων περιλαμβάνουν:

• Δικαστικές διαφορές

• Διερεύνηση ατυχημάτων

• Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

• Κανονιστικές απαιτήσεις

• Διαφύλαξη της πνευματικής ιδιοκτησίας

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευθεί από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα θα είναι αδιατάρακτη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

 

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και επικαιροποιημένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκληση αυτή που βασίστηκε στη συνάινεσή σας. Αν επιθυμείτε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”.

Καταγγελία

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλοντας στην Αρχή αυτή το σχετικό αίτημά σας. Στοιχεία για τις εθνικές Αρχές Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. Για την Ελλάδα, αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με γραφεία επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, και ιστότοπο: www.dpa.gr.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/σχόλια σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Οι ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies είναι ευπρόσδεκτες.

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε υποβάλετε το αίτημά σας ακολουθώντας αυτό το σύνδεσμο ή επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com.

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική για την χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για την χρήση των Cookies για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ενημερώνουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 τουλάχιστον ημέρες μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση www.tsakirischips.gr  προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – SNACKS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» που έχει την έδρα της στην θέση Μούλκια στην Αταλάντη Φθιώτιδος, με Α.Φ.Μ. 094450780 της ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία») και είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic της εταιρείας Coca-Cola HBC AG (εφεξής ο όμιλος «Coca-Cola Hellenic»).

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «Εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.tsakirischips.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντας σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντας σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω email τα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παράσχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων Δεδομένα που συλλέχθηκαν Σκοποί της επεξεργασίας Αιτιολόγηση της συλλογής
Επισκέπτης της σελίδας μας διεύθυνση IP, όνομα τομέα, έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού και άλλα συμπεριφορικά στοιχεία του χρήστη όπως συλλέγονται από το Google Analytics για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, τον μέσο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκέφθηκαν έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας
όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές που προωθούμε, τις Σχέσεις με Επενδυτές ή αντίγραφα των Ετήσιων Εκθέσεων μας και την διαχείριση των εγγράφων υπηρεσιών συνδρομής (σε εταιρική υπηρεσία webcast ή σε υπηρεσία ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η προηγούμενή συγκατάθεσή σας σημειώνοντας το κατάλληλο πεδίο κατά την παροχή των προσωπικών δεδομένων σας σε εμάς
όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα κατά το αίτημα σας πριν να συνάψετε μια σύμβαση
Πελάτης / Προμηθευτής της Επιχείρησης όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φορολογικά στοιχεία, τραπεζικό λογαριασμό · που ελήφθη από τον πελάτη / προμηθευτή της επιχείρησής μας για τη σύμβαση πώλησης, την παραγγελία, την εκτέλεση παράδοσης, την τιμολόγηση, την κατανομή των πληρωμών, για να σας παράσχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης μεταξύ μας
Δυνητικός πελάτης / δυνητικός Προμηθευτής επιχειρήσεων φερεγγυότητα, εγκληματικές / δόλιες δραστηριότητες, έγγραφα ταυτότητας, αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα και κατάλογοι κυρώσεων καταπολέμηση της δωροδοκίας, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κυρώσεις, Πιστωτικός Έλεγχος και Έλεγχος κατά της απάτης Γνωρίστε Τον Πελάτη σας συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, εκτέλεση της σύμβασης, συγκατάθεση (εφόσον υπάρχει), έννομο συμφέρον
Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη / Προμηθευτή όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις ειδοποίησης SMS, προσωπικές προτιμήσεις, αγαπημένα εστιατόρια τα οποία συλλέγονται μέσω διαφημιστικών εκστρατειών από ομάδες πωλήσεων να επικοινωνήσει με τον πελάτη / προμηθευτή για επιχειρηματικούς σκοπούς (παραγγελία, αίτημα εξυπηρέτησης), διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη, ενημέρωση των πελατών την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας σας και εμάς, την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για την παροχή ενημερώσεων
Καταναλωτής όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ληφθεί από τον καταναλωτή παρέχοντας οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχετε ζητήσει από εμάς την εκτέλεση των υπηρεσιών μας βάσει της σύμβασης μεταξύ μας
όνομα, αριθμός τηλεφώνου τα οποία ελήφθησαν από τον καταναλωτή Για να δίνουμε απάντηση σε αναφερόμενα προβλήματα με προϊόντα ή ερωτήσεις στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών μας
Αιτών για Εργασία όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαγγελματικά προσόντα, εμπειρία και εκπαίδευση τα οποία ελήφθησαν από τον αιτούντα εργασία Διαχείριση του υποψηφίου, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας

 

Όσον αφορά όλα τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς / την εταιρεία σας, εάν δεν μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παραδώσουμε την αιτούμενη υπηρεσία όπως αναφέρεται παραπάνω. Αντίθετα, για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων, στις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική για την χρήση των Cookies

Αυτός η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Cookies Απόδοσης

Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα.

_utma: παρακολουθεί τις επισκέψεις του κάθε χρήστη και την ώρα της πρώτης, της προηγούμενης και της τρέχουσας επίσκεψης (πιθανώς εν μέρει για διπλό έλεγχο)

_utmb: χρησιμοποιούνται για να παρακολουθείτε πόσο καιρό μένετε σε μια ιστοσελίδα- όταν ξεκινά μια επίσκεψη και τελειώνει περίπου

_utmc: χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούμε πόσο καιρό μένετε σε μια ιστοσελίδα – πότε αρχίζει μια επίσκεψη και πότε τελειώνει περίπου. Aυτό λήγει γρήγορα.

_utmz: τα ίχνη από τα οποία προέρχεται ένας επισκέπτης (μηχανή αναζήτησης, λέξη-κλειδί αναζήτησης, σύνδεσμος)

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να προσωποποιούμε το περιεχόμενό μας για εσάς, να σας προσφωνούμε με το όνομά σας και να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (για παράδειγμα, την επιλογή σας για ορισμένη γλώσσα ή περιοχή). Εάν επιλέξετε να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies λειτουργικότητας, οποιεσδήποτε προτιμήσεις/ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει δεν θα διατηρηθούν για επόμενες επισκέψεις σας στον Ιστότοπο.

PHPSESSID Διατηρεί στοιχεία επίσκεψης

_icl_current_language doubleclick Διατηρεί την επιλογή γλώσσας

_ga Διατηρεί στατιστικά στοιχεία χρήσης της ιστοσελίδας

_gat _gid collect Χρήση από Google Analytics

Cookies Στοχοποίησης/Διαφήμισης

Αυτά τα Cookies αποθηκεύουν τις δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των επισκέψεών σας στον Ιστότοπο, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί και τους συνδέσμους (links) και τις διαφημίσεις που έχετε επιλέξει. Ένας από τους σκοπούς μας είναι να διευκολυνθούμε στην προσπάθειά μας να κάνουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας πιο σχετικό στις προτιμήσεις σας. Ένας άλλος σκοπός είναι να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε διαφημίσεις ή άλλες επικοινωνίες που έχουν σχεδιαστεί για να είναι πιο σχετικές στα εμφανή ενδιαφέροντά σας.

wpml_referer_url r/collect doubleclick συλλέγουν στοιχεία εισόδου στην ιστοσελίδα

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω / ενεργοποιήσω τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας αν τα cookies είναι απενεργοποιημένα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να μεταβείτε στις επιλογές Εργαλεία / Επιλογές Internet / Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα αναλύει τις πολιτικές απορρήτου της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι γνωστές ως “P3P” (Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου).

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο των cookies του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

  • Ανοίξτε τo “Windows Explorer”
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση” στη γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε “cookie” στο πλαίσιο αναζήτησης για “Φάκελοι και αρχεία”
  • Επιλέξτε “Ο υπολογιστής μου” στο πλαίσιο “Look In”
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Αναζήτηση τώρα” Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν
  • “Επιλέξτε” οποιοδήποτε αρχείο cookie
  • Πατήστε το κουμπί “Διαγραφή” στο πληκτρολόγιό σας

Αν δεν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer, τότε θα πρέπει να επιλέξετε “cookies” στη λειτουργία “Βοήθεια” για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε το φάκελο των cookies.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν σε ένα Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) που φιλοξενείται στη πόλη Roubaix, στη Γαλλία, με δευτερεύουσες τοποθεσίες σε Παρίσι, Λονδίνο, Στρασβούργο, Φρανκφούρτη και Βαρσοβία και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθεί στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Γαλλίας και σε τρίτους, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους κυβερνητικούς φορείς και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που ενεργούν για μας για τους σκοπούς και τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτήν την πολιτική.

 

Κατηγορίες των αποδεκτών Σκοπός της κοινής χρήσης
εταιρείες του ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola Hellenic που εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήσατε από εμάς για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε
συνεργάτες μας εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε
κυβερνητικοί φορείς Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας
υπηρεσίες επιβολής του νόμου Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας
τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητά μας και οι προμηθευτές μας εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι ο όμιλος Coca-Cola Hellenic λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, και ιδίως τα δεδομένα που μεταφορτώνετε μέσω του τμήματος Ευκαιρίες Καριέρας της Ιστοσελίδας, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα παρέμενε στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τους συμφωνημένους σκοπό/σκοπούς). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά αυτή είναι διαθέσιμες στο Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης – Ενημέρωση.

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ’ ουσίαν ισοδύναμες προστασίες με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά είτε τη μεταβίβασή της, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες μεταφορές χωρίς τέτοιες διατυπώσεις.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”, εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη εκτός Ε.Ε. στα οποία θα μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργάζονται δεδομένα, θα εκτελούν και θα παραδίδουν εντολές και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να περάσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας επιδόθηκε.

Εκτός αν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, θα πωλήσουμε ή θα διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 15 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτήν τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες Ιστοσελίδες

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις Πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν, πριν εισαγάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο απαιτείται από τον νόμο.

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola HBC AG χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”. Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα “Επικοινωνήστε μαζί μας”.

Καταγγελία/Παράπονα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας των δεδομένων αποστέλλοντας το αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies.

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies περιοδικά για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 ημέρες τουλάχιστον μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, μέσω ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.